Förebyggande åtgärder är viktigt för att ditt djur ska må så bra som möjligt livet ut.

VACCINATION

HUND

Hundar vaccineras mot valpsjuka, parvovirus och HCC (=smittsam leverinflammation). Det är även vanligt att ge vaccin mot kennelhosta.

1:a vaccinering sker vid 8 veckors ålder.

2:a vid 12 veckors ålder.

3:e vid 1 års ålder.

Revaccination sker därefter var tredje år mot valpsjuka, parvo, HCC. Årligen om skydd mot kennelhosta önskas.

Hundar kan även vaccineras mot Rabies, Leptospiros och Borrelia.

KATT

Katter vaccineras mot kattpest och kattsnuva. Det är även viktigt att vaccinera innekatter då det finns risk att du tar med dig smitta hem till din katt från miljön med dina kläder och skor.

1:a vaccinering sker vid 8 veckors ålder.

2:a vid 12 veckors ålder.

3:e vid 1 års ålder.

Revaccination sker var tredje år mot kattpest och årligen för kattsnuva.

Har du en vuxen katt som aldrig blivit vaccinerad räcker det med att ge en vaccination för att få skydd mot kattpest, revaccineras sedan var tredje år. Önskas däremot skydd mot kattsnuva ges ytterligare en vaccination efter 3-4 veckor och därefter årligen.

ILLER

Illrar vaccineras mot valpsjuka.

Valp efter vaccinerad hona:

1:a vaccinering sker vid 10 veckors ålder och därefter årligen.

Valp efter ovaccinerad hona:

1:a vaccinering sker lite innan 10 veckors ålder.

2:a efter 4-6 veckor och därefter årligen.KANIN

Kaniner vaccineras mot kaninpest (Myxomatos) och kaningulsot (RHDV och RHDV2).

Kaningulsot orsakas av ett virus som nu finns i två olika typer i Sverige, den klassiska (Rabbit Hemorrhagic Disease Virus- RHDV) och en ny typ (Rabbit Hemorrhagic Disease Virus 2- RHDV2)

1:a vaccinering mot kaninpest och kaningulsot- RHDV kan göras från 5 veckors ålder och mot den nya typen av kaningulsot- RHDV2 från 10 veckors ålder. Revaccineras årligen.

Rekommendationen är att inte vaccinera mot kaninpest, RHDV och RHDV2 samtidigt utan att det helst ska gå 2 veckor emellan vaccinationstillfällena.

Vaccin till iller eller de två olika vaccinen till kanin har vi inte hemma på lager.

Ta kontakt med oss för vidare information om du är intresserad av att vaccinera din iller eller kanin.

BESIKTNING

En besiktning görs oftast innan försäljning av valpar/kattungar och även på vuxna djur inför ett ägarbyte. Ska du försäkra in ett vuxet djur brukar försäkringsbolagen vilja få in ett besiktningsintyg.

Besiktningsintyget som du får med dig är giltigt 1 vecka efter utförandet.

ID-MÄRKNING

HUND

I Sverige är det lag på att alla hundar ska vara id-märkta och registrerade i Jordbruksverkets hundregister.

Det vanligaste sättet är att id-märka med chip men det finns även möjlighet att id-märka med tatuering.

Läs mer om detta på Jordbruksverkets hemsida.

KATT

Alla katter i Sverige ska märkas och registreras i Jordbruksverkets kattregister enligt ny lag som började gälla den 1 januari 2023.
Katten ska märkas och registreras innan den är 4 månader. Om du köper eller tar över en katt som är över 3 månader ska du se till att den är eller blir id-märkt och du ska registrera dig som ägare inom 4 veckor. Det gäller såväl innekatter som utekatter. Kravet på registrering gäller även om din katt redan är registrerad i ett frivilligt register sedan tidigare.

Du är inte skyldig att märka och registrera din katt om den är född före den 1 januari 2008.

HÄLSOKONTROLL / SENIORKONTROLL

Om ditt djur börjar bli till åren eller om du är osäker på djurets hälsostatus hjälper vi till med en ordentlig hälsoundersökning. Veterinären går grundligt igenom ditt djur från nos till svans. Kontrollerar allmäntillstånd, ögon, öron, hud, tänder och lyssnar på hjärta och lungor. Undersökningen kan leda till att vi behöver ta blodprover och i vissa fall kan vi även behöva röntga ditt djur.