På mottagningen blir ditt djur undersökt av en veterinär eller en djursjukskötare.

Vi har separata väntrum för hund och katt för att göra besöket för ditt djur hos oss så lugnt som möjligt. Det finns även ett separat undersökningsrum för enbart katt i direkt anslutning till kattväntrummet.

Hos oss får du hjälp med allt från hälsoundersökningar till större medicinska utredningar.

Om vi skulle behöva remittera ditt djur till ett större djursjukhus bestämmer vi i samråd med dig vilket djursjukhus som blir bäst.