Hudproblem är en mycket vanlig orsak till besök hos veterinären och kan visa sig på olika sätt beroende på individ och djurart.

Hos oss får ditt djur hjälp med alla former av hud- och öronproblem. Många av våra djurs hudsjukdomar är livslånga. Det är därför viktigt att ställa rätt diagnos för att ge ditt djur bästa möjliga livskvalité.

Vi hjälper ditt djur att få en individanpassad och korrekt behandling och finns där för dig och ditt djur under hela utredningsgången!